top of page

Hlavním zaměřením mé práce je výroba zvedacích přípravků pro zvedání břemen pomocí jeřábů, to znamená cokoliv, co je mezi hákem jeřábu a břemenem.

Tyto zvedací přípravky patří mezi vybrané výrobky dle evropské strojní směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Pro bližší specifikaci pravidel používám evropskou normu EN 13155+A2

Výrobek je po zhotovení označen značkou CE (shoda s těmito evropskými pravidly) a umožňuje volný pohyb výrobku po EU

Zvedací přípravky EN 13155 Lifting jigs EN 13155 vázací prostředky řetězy textilní vazáky 2006/42/ES - Jiří Ohnůtek

bottom of page